Физика

Курс по физика с преподавател Жана Кюркчиева

Курсът е предназначен за ДЗИ, кандидатстудентските изпити и за Националното състезание по природни науки за прием в НПМГ след 7.клас.

Курс 12. клас

Курсът е насочен към подготовка за ДЗИ и валидиране на компетентности, необходими при кандидатстване в чужбина. Подпомага бъдещите и настоящи студенти за успешното полагане на университетските изпити по физика.

Обучението включва:

  • Систематизиране на учебния материал в профилираната подготовка.
  • Тренировъчни тестове по модела на ДЗИ.
  • Решаване на качествени и количествени физични задачи.
  • Задачи за самостоятелна работа, рецензирани от преподавателя.

Курс 7. клас

Курсът е насочен към подготовка за успешно представяне на Националното състезание по природни науки и география „ Акад. Л. Чакалов“ – модул физика, резултатите от което са елемент от балообразуването за прием в НПМГ.

Обучението включва:

  • Систематизиране на учебния материал в пети, шести и седми клас.
  • Тренировъчни тестове по модела на състезанието.
  • Решаване на качествени и количествени физични задачи.
  • Задачи за самостоятелна работа, рецензирани от преподавателя.

Групите за 12. клас са до 10 ученици.
60 учебни часа, разделени в три модула по 20 часа.
210 лева за модул /разсрочено плащане на 3 пъти/.

Групата за 7. клас е до 10 ученици.
33 учебни часа в един модул по 3 часа на седмица за 10 седмици
300 лева еднократна вноска.