Курсове

Курсове по български език и литература

За нас

Елмира Йонова е преподавател с дългогодишен педагогически стаж /над 25 години/. Притежава две висши специалности – “Педагогика” и “Българска филология”; специализация в СУ ”Св. Климент Охридски” по “Организация и управление на образованието и съвременни дидактически и възпитателни технологии”, както и множество допълнителни квалификации. От учебната 2010/2011г. тя създаде образователен център „Литера”, в който освен курсове по български език и литература, се развиха курсове по математика, химия и биология. Основен критерий за преподавателите в тях е висок професионализъм и изключителна лична отговорност и ангажираност в отношенията с учениците. Има опита и като проверяващ от експертните комисии на МОМН в олимпиади, конкурсни изпити и матура след 12 клас.

Виж повече  >