Предварително записване за курсовете през следващата учебна 2023/24година.

Можете да запазите място за Вашето дете за обучение през следващата 2023/24 година.

Това става като пишете на Вайбър номер 0898 61 82 74  или на имейл elm_yonova@abv.bg

При заявката трябва да посочите:

1.  Две имена на детето;

2. Училището, в което учи;

3. Класа за следващата учебна година;

4. Избраната от Вас група, съобразно графика на обучение в образователен център „Литера“.

5. Трябва да посочите телефон за контакт с родител, на който да има вайбър, тъй като правим обща вайбър група на родителите за улесняване на комуникацията.

Условие за включването на ученикът/чката от 6. или 7.клас в рамките на груповото обучение е минимум 5,00 среден успех по съответния учебен предмет в училище и изградени навици за отговорно и старателно изпълнение на домашните работи.

Бъдещите седмокласници, на които са запазени места за следващата учебна година, в първата седмица на април 2023г. преминават през присъствен проверовъчен изпит за установяване на входното ниво. Многото деца и несъответствието между училищните оценки и изпитните изисквания налагат подобна проверка. Тя е в полза на бъдещото обучение, целящо постигане на максимални резултати, за които е необходима основа. Изпитът е три астрономически часа с формата на изпита за 7.клас, но със знания до шести клас. Включва задачи от четене с разбиране, задачи по български език, задачи по литература /само върху българските автори от 5. и 6.клас, включени в изпита за НВО в 7.клас/, текст с грешки за редактиране, теза /коментар на цитат от творба/ и подробен преразказ. Детето трябва да покаже на този проверовъчен изпит ниво над много добър 4,50, за да бъде окончателно записано в курса за обучение.

Таксата за този проверовъчен изпит е 45лв. и тя се внася по банков път с изпращане на копие от платежното нареждане на вайбър на телефон 0898618274.

Ако имате желание, ще можете да запишете Вашето дете и на интензивния курс по БЕЛ и математика за ученици от 6.клас / бъдещи седмокласници /.

Плащането за първия модул на обучението е по банков път в седмиците от 24 април до 07 май 2023г., с което ще потвърдите окончателно включването в курсовете.

В този период се плаща и таксата за интензивните курсове.

 

Банковата сметка е:
„ЛИТЕРА ЕЛ ДИ” ЕООД
IBAN BG76 BGUS 9160 10040 28100
BIC BGUSBGSF
Българо Американска Кредитна Банка /БАКБ АД/, София

Платежното нареждане трябва да бъде попълнено по следния начин:
На позиция „НАРЕДИТЕЛ“ трябва да бъде изписано името на родителя.
На позиция „ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОДА“ трябва да бъдат изписано: две имена на детето, учебен предмет, клас, първи модул, учебна 2023-24г.

Тези данни трябва да са точно попълнени заради прецизността на счетоводната документация.
След внасянето на таксата родителят трябва своевременно да изпрати копие /снимка/ от платежното нареждане на Viber към телефон 0898618274 или на email elm_yonova@abv.bg, за да бъде улеснено отчитането на реалното записване на ученика.

Плащането за следващата учебна година е разсрочено на три вноски /за Химия и Биология е на четири вноски/.

Втората такса се плаща в края на ноември, а третата в края на февруари.

 

ГРАФИКЪТ НА ОБУЧЕНИЕТО Е СЛЕДНИЯТ:

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по БЕЛ и МАТЕМАТИКА

за ученици от 6.клас
/ бъдещи седмокласници / – 5 занятия по 4 учебни часа = 20 учебни часа.

Занятията ще започнат от 27 – 28 май 2023г. и ще продължат до 24 – 25 юни 2023г.

Интензивният курс по БЕЛ ще цели систематизиране на основните знания за езиковите норми, изучени до 6.клас, за да може учениците да осъществят по-плавен преход към подготовката в 7.клас. Съществена част ще бъде и изготвянето на преразкази, съобразени с изискванията от изпитния формат.

Интензивният курс по математика има за цел да систематизира материала по математика, изучен в 6. клас, и да запознае учениците с различни стратегии за решаване на тестови задачи и задачи по формата PISA, които са съществена част от НВО по математика след 7. клас.

Занятията за интензивния курс ще бъдат при следния график:

БЕЛ:

  1. събота /начало 27 май 2023г./ от 8,00 да 11,00 часа ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ
  2. неделя /начало 28 май 2023г./ от 15,30 до 18.30 часа ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ
  3. неделя /начало 28 май 2023г./от 8,00 до 11,00 часа ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
  4. смесен вариант /начало 28 май 2022г./- първото и второто занятие са ОНЛАЙН в неделя от 8,00 до 11,00, а третото, четвъртото и петото занятие са в събота от 12,00 до 15,00 часа ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Такса: 270 лв

МАТЕМАТИКА:
събота /начало 27 май 2023г./ от 15.30 до 18.30 часа
Такса: 270 лв

 

ЗАНЯТИЯ ПО БЕЛ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024година

Занятията за БЕЛ 6.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в събота /от 8.30 до 10.45 ч./

КРИСТИАНА ТОДОРОВА

в четвъртък /от 15.30 до 17.45 ч./
в петък /от 15.30 до 17.45 ч./
в събота /от 15.00 до 17.15 ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
300 лева за модул

Занятията за БЕЛ 7.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в събота /от 11.30 до 15.00 ч./
в събота /от 15.30 до 19.00 ч./
в неделя /от 11.30 до 15.00 ч./
в понеделник /от 15.30 до 19.00 ч./
във вторник /от 15.30 до 19.00 ч./

КРИСТИАНА ТОДОРОВА

в понеделник /от 8.30 до 11.30 ч./
в сряда /от 15.30 до 19.00 ч./

в неделя ОНЛАЙН ФОРМА с четири присъствени изпита /от 9.00 до 12.30 ч./

132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици /44 часа за модул/
390 лева за модул

Занятията за БЕЛ 10.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в неделя /от 8.30 до 11.00 ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
390 лева за модул

Занятията за БЕЛ 12.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в сряда /от 8.00 до 11.30 ч./
в неделя /от 15.30 до 19.00 ч./

120 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/40 часа за модул/
420 лева за модул

 

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023година

Занятията за МАТЕМАТИКА 6.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в неделя /от 8.30 до 10.45 ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
300 лева за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 7.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в събота /от 8.00 до 11.00ч./
в събота /11.30 до 14.30ч./
в неделя /от 11.30 до 14.30ч./

в неделя /15.00 до 18.00ч./

петък /от 8.00 до 11.00ч./

петък /от 15.30 до 18.30ч./

132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици
/44 часа за модул/
360 лв. за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 10.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в събота /от 17.30 до 20.00ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
390 лв. за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 12.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
делнична група /графикът се определя след началото на учебната година/

120 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/40 часа за модул/
420 лв. за модул

 

ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024година

Занятията за ХИМИЯ за 11-12.клас
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА
делнични групи /графикът се определя след началото на учебната година/

180 учебни часа, разделени в четири модула по 9 седмици /45 часа за модул/
360 лв. за модул

Занятията за БИОЛОГИЯ за 11-12.клас
ТАТЯНА БОБЕВА
делнични групи /графикът се определя след началото на учебната година/

180 учебни часа, разделени в четири модула по 9 седмици /45 часа за модул/
360 лв. за модул