Начало на занятията за учебната 2023/2024 година в образователен център „Литера“

Занятията по БЕЛ за 6. клас започват на 16 септември /за двете съботни групи/; на 21 септември за групата в четвъртък и на 22 септември за групата в петък.

Занятията по БЕЛ за 7. клас започват на 16-20 септември /съобразно групата/.

Занятията по БЕЛ за 10. клас започват на 17 септември.

Занятията по БЕЛ за 12. клас започват на 14 септември за групата в сряда /променен е денят само за първото занятие/ и на 17 септември за групата в неделя.

Занятията по математика за 6.клас и за 7. клас започват на 15-17 септември /съобразно групата/.

Занятията по математика за 10.клас и за 12. клас ще започнат в седмицата 18-22 септември след уточнаване на учебните ангажиманти на преподавателя.

Занятията по химия и биология също започнат в седмицата 25-29 септември след уточнаване на учебните ангажиманти на преподавателите /групите са делнични/.