Математика

Курсове по математика с преподавател  Галя Георгиева

Галя Георгиева е млад и амбициозен преподавател. Завършила е две висши специалности: „Математика“ и „Електротехника“ в ТУ гр.София. Притежава докторска степен от 2012г. Университетски преподавател е в ТУ гр.София и учител в 129 СУ „Антим Първи“. По настоящем е директор на същото училище. Успешно е подготвяла ученици за 6., 7. и 12. клас за приемни изпити и НВО. Отличното им представяне е атестат за добрата й работа.


I. Курс за 3. и 4. клас
Извънкласна подготовка по математика за изявени ученици.

Курсът включва:

 • Задачи от математически състезания.
 • Задачи от логически характер.

Цели на курса:

 • Задълбочаване и разширяване на знанията по математика.
 • Подготовка за НВО по математика в 4. клас
 • Подготовка за прием в математически гимназии след 4.клас

Ще се провежда през седмицата, съобразно графика на преподавателя и на учениците.
Групите са маломерни до 10 ученици.
60 учебни часа, разделени в три модула по 20 учебни часа.
/ всеки модул е по десет занятия от по два учебни часа /
240лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/


II. Курс по математика за ученици от 6. клас
Курсът е предназначен за текуща подготовка на ученици от 6. клас и има за цел да ги подготви за предстоящото им в 7. клас Национално външно оценяване по математика
Курсът включва:

 • Систематизиране на материала по математика за 6. клас;
 • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
 • Решаване на задачи по формата PISA;
 • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
 • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката.

Групите са до 16 ученици.
Занятията са в неделя /от 8.30 до 10.45 ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 30 часа
300 лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/


III. Курс по математика за ученици от 7. клас
Курсът е предназначен за подготовка на ученици за Националното външно оценяване по математика (първи и втори модул), според критериалната система.
Курсът включва:

 • Систематизиране на материала по математика 6 – 7 клас;
 • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
 • Решаване на примерни тестове, съобразени с изпитния формат;
 • Решаване на задачи по формата PISA;
 • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
 • Пробни изпити, напълно съобразени с изпитните условия;
 • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката.

Групите са до 16 ученици.

Занятията са:

 • в събота /от 8.00 до 11.00 ч. и от 11.30 до 14.30 ч./;
 • в неделя /от 11.30 до 14.30 ч. и от 15.00 до 18.00 ч./;
 • в петък /от 8.30 до 11.30 ч. и от 15.30 до 18.30 ч./.

120 учебни часа, разделени в три модула по 40 часа
360 лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/


IV. Курс по математика за НВО за 10. клас

Групите са до 16 ученици.
Занятията са в събота /от 17.30 до 20.00 ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 30 часа.
390 лв. за модул /разсрочено плащане на два пъти/


V. Курс по математика за кандидат – студенти
Курсът е предназначен за подготовка за кандидатстудентските изпити по математика в СУ, УНСС, ТУ, УАСГ, ЛТУ и др.
Курсът влючва:

 • Систематизиране на учебния материал по математика от 8 до 12 клас;
 • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
 • Решаване на примерни теми и тестове за кандидатстудентски изпити по математика, съобразени с изпитните формати в различните университети;
 • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
 • Пробни изпити, напълно съобразени с изпитните условия;
 • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката;

Групите са до 16 ученици.
Занятията ще бъдат делнични /графикът се определя след началото на учебната година/.
120 учебни часа, разделени в три модула по 40 часа.
420 лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/


VI. Курс за подготовка за държавен зрелостен изпит по математика
Курсът е предназначен за подготовка на ученици за Държавен зрелостен изпит по математика, според критериалната система.
Курсът влючва:

 • Систематизиране на учебния материал по математика от 8 до 12 клас;
 • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
 • Решаване на примерни теми за ДЗИ по математика;
 • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
 • Пробни ДЗИ, напълно съобразени с изпитните условия;
 • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката;
 • Курса покрива 70% от материала за кандидатстудентски изпит по математика, затова на учениците, които желаят, се предлага надграждаща програма за подготовка за кандидатстудентските изпити в различните университети.

Групите са до 16 ученици.
Занятията ще бъдат делнични /графикът се определя след началото на учебната година/.
120 учебни часа, разделени в три модула по 40 часа.
420 лв. за модул /разсрочено плащане на два пъти/