Математика 7. клас

Курс по математика за ученици от 7. клас
Преподаватели: Бойка Антова и Мария Тодорска
Курсът е предназначен за подготовка на ученици за Националното външно оценяване по математика (първи и втори модул), според критериалната система.
Курсът включва:

  • Систематизиране на материала по математика 6 – 7 клас;
  • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
  • Решаване на примерни тестове, съобразени с изпитния формат;
  • Решаване на задачи по формата PISA;
  • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
  • Пробни изпити, напълно съобразени с изпитните условия;
  • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката.

Групите са до 16 ученици.

Занятията са:

  • в събота /от 8.00 до 11.00 ч. и от 11.30 до 14.30 ч./;
  • в неделя /от 11.30 до 14.30 ч. и от 15.00 до 18.00 ч./;
  • в петък /от 15,30 до 18,30 ч./

132 учебни часа, разделени в три модула по 44 часа
360 лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/