Математика 12. клас

Курс по математика за кандидат – студенти
Преподавател – Галя Георгиева
Курсът е предназначен за подготовка за кандидатстудентските изпити по математика в СУ, УНСС, ТУ, УАСГ, ЛТУ и др.
Курсът влючва:

 • Систематизиране на учебния материал по математика от 8 до 12 клас;
 • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
 • Решаване на примерни теми и тестове за кандидатстудентски изпити по математика, съобразени с изпитните формати в различните университети;
 • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
 • Пробни изпити, напълно съобразени с изпитните условия;
 • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката;

Групите са до 16 ученици.
Занятията ще бъдат делнични /графикът се определя след началото на учебната година/.
120 учебни часа, разделени в три модула по 40 часа.
360 лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/


Курс за подготовка за държавен зрелостен изпит по математика
Преподавател – Галя Георгиева
Курсът е предназначен за подготовка на ученици за Държавен зрелостен изпит по математика, според критериалната система.
Курсът влючва:

 • Систематизиране на учебния материал по математика от 8 до 12 клас;
 • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
 • Решаване на примерни теми за ДЗИ по математика;
 • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
 • Пробни ДЗИ, напълно съобразени с изпитните условия;
 • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката;
 • Курса покрива 70% от материала за кандидатстудентски изпит по математика, затова на учениците, които желаят, се предлага надграждаща програма за подготовка за кандидатстудентските изпити в различните университети.

Групите са до 16 ученици.
Занятията ще бъдат делнични /графикът се определя след началото на учебната година/.
120 учебни часа, разделени в три модула по 40 часа.
420 лв. за модул /разсрочено плащане на два пъти/