Математика 10. клас

Курс по математика за НВО за 10. клас
Преподавател – Галя Георгиева

Групите са до 16 ученици.
Занятията са в събота /от 17.30 до 20.00 ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 30 часа.
390 лв. за модул /разсрочено плащане на два пъти/