Преподаватели по български език и литература

Елмира Йонова Елмира Йонова е преподавател с дългогодишен педагогически стаж /над 25 години/. Притежава две висши специалности – “Педагогика” и “Българска филология”; специализация в СУ ”Св. Климент Охридски” по “Организация и управление на образованието и съвременни дидактически и възпитателни технологии”, както и множество допълнителни квалификации. В детайли познава спиралата на обучението от начален, през прогимназиален до гимназиален курс и богатият й опит е давал през годините отлични резултати на олимпиади, рецитали, литературни конкурси, приемни изпити след 7. и след 12. клас. Интерпретативни съчинения, есета и стихотворения на нейни ученици са публикувани в различни ученически издания, сред които и в-к „Кандидат-гимназист”. Елмира Йонова е обичан, уважаван учител и възпитател на красивото и доброто, който се стреми да остави трайна емоционална следа у своите ученици; да направи от тях хора, обичащи и разбиращи дълбочината на литературата, имащи лична интерпретаторска позиция, активни нейни съмишленици в учебния процес и най-вече – личности. Благодарение на опита си и откликвайки на нуждите и интересите, тя създаде в НПМГ литературни курсове за подготовка на ученици от 6.,7. и 12.клас, а успехите на подготвяните в тях ученици са най-добрата атестация за професионализъм. От учебната 2010/2011г. тя създаде образователен център „Литера”, в който освен курсове по български език и литература, се развиха курсове по математика, история, география, химия, биология, английски език и немски език. Основен критерий за преподавателите в тях е висок професионализъм и изключителна лична отговорност и ангажираност в отношенията с учениците. Има опита и като проверяващ от експертните комисии на МОМН в олимпиади, конкурсни изпити и матура след 12 клас.
Кристиана Тодорова Кристиана Тодорова е млад и амбициозен преподавател, който съумява да осъществи пълноценен контакт с учениците и да събуди интереса им към предмета. Завършила е специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски" през 2012 година. От три години /2019-2021г./ е независим проверител на писмените работи на учениците в школа „Литера“ и при тези проверки работи изключително прецизно и отговорно. Преподавала е български език и литература на ученици от 5. до 12.клас и вече има достатъчно натрупан опит. Притежава допълнителни квалификации, една от които за оценител на НВО след 7. клас. Участвала е в комисиите за проверка и оценка на писмените работи на НВО след 7.клас.

Преподавател по математика

Галя Георгиева Галя Георгиева е млад и амбициозен преподавател. Завършила е две висши специалности: “Математика” и “Електротехника” в ТУ гр.София. Притежава докторска степен от 2012г. Университетски преподавател е в ТУ гр.София и учител в 129 СУ “Антим първи”. Понастоящем е директор на същото училище. Успешно е подготвяла ученици за 6., 7. и 12. клас за приемни изпити и НВО. Отличното им представяне е атестат за добрата й работа.

Преподавател по биология

Татяна Бобева Татяна Бобева е завършила висшето си образование в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология и химия” през 1992г. с награда за отличен успех. От тогава преподава по биология и здравно образование в НПМГ „Академик Любомир Чакалов”, гр. София. В периода от 2006 до 2013г. е заемала длъжността Ръководител на методическото обединение по биология в НПМГ. Носител е на множество престижни отличия и награди за принос в образованието: отличие на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий" в направление „Откриване и развитие на млади таланти"; пластика и грамота „За принос към столичното образование"; почетно отличие - грамота „Неофит Рилски"; грамота за принос в обучението на ученици, спечелили медали на международни олимпиади, връчена от Президента на Република България. В НПМГ преподава на специализирани паралелки с профил Природоматематически: Биология, Химия и биология, Химия. Нейни ученици са лауреати на национални и международни олимпиади и продължават образованието си в престижни университети в страната и в чужбина. Работи по проекта – Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Преподавател по химия

Людмила Кирилова Людмила Кирилова е завършила висшата си специалност „Химия и химични технологии“ в СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 година. Учител е по химия и опазване на околната среда с повече от 30 години педагогически стаж, половината от които в Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л.Чакалов“, гр.София. Като учител в НПМГ има отлични резултати в подготовката на своите ученици, част от които заемат призови места на Международната олимпиада по химия и Международната Менделеевска олимпиада. Носител е на престижни награди: през 2009 г. е наградена от РУО за принос в столичното образование; два пъти е получавала награда на Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий" за постижения в откриването и подготовката на млади таланти в областта на химията - през 2010 и през 2018 година, а 2019 г. получава награда "Неофит Рилски". Автор е на учебници за средното образование, помагала за кандидат-студенти, а също и на учебниците за Профилирана подготовка по химия в 11. и 12. клас. Отговорното й отношение и изключителният й професионален опит са гаранция за високите резултата на нейните ученици при подготовката за медицинските университети.