Преподаватели по български език и литература

Елмира Йонова Елмира Йонова е преподавател с дългогодишен педагогически стаж /над 25 години/. Притежава две висши специалности – “Педагогика” и “Българска филология”; специализация в СУ ”Св. Климент Охридски” по “Организация и управление на образованието и съвременни дидактически и възпитателни технологии”, както и множество допълнителни квалификации. В детайли познава спиралата на обучението от начален, през прогимназиален до гимназиален курс и богатият й опит е давал през годините отлични резултати на олимпиади, рецитали, литературни конкурси, приемни изпити след 7. и след 12. клас. Интерпретативни съчинения, есета и стихотворения на нейни ученици са публикувани в различни ученически издания, сред които и в-к „Кандидат-гимназист”. Елмира Йонова е обичан, уважаван учител и възпитател на красивото и доброто, който се стреми да остави трайна емоционална следа у своите ученици; да направи от тях хора, обичащи и разбиращи дълбочината на литературата, имащи лична интерпретаторска позиция, активни нейни съмишленици в учебния процес и най-вече – личности. Благодарение на опита си и откликвайки на нуждите и интересите, тя създаде в НПМГ литературни курсове за подготовка на ученици от 6.,7. и 12.клас, а успехите на подготвяните в тях ученици са най-добрата атестация за професионализъм. От учебната 2010/2011г. тя създаде образователен център „Литера”, в който освен курсове по български език и литература, се развиха курсове по математика, история, география, химия, биология, английски език и немски език. Основен критерий за преподавателите в тях е висок професионализъм и изключителна лична отговорност и ангажираност в отношенията с учениците. Има опита и като проверяващ от експертните комисии на МОМН в олимпиади, конкурсни изпити и матура след 12 клас.
Кристиана Тодорова Кристиана Тодорова е млад и амбициозен преподавател, който съумява да осъществи пълноценен контакт с учениците и да събуди интереса им към предмета. Завършила е специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски" през 2012 година. От три години /2019-2021г./ е независим проверител на писмените работи на учениците в школа „Литера“ и при тези проверки работи изключително прецизно и отговорно. Преподавала е български език и литература на ученици от 5. до 12.клас и вече има достатъчно натрупан опит. Притежава допълнителни квалификации, една от които за оценител на НВО след 7. клас. Участвала е в комисиите за проверка и оценка на писмените работи на НВО след 7.клас.
Мариян Кънчев Мариян Кънчев е амбициозен и взискателен млад преподавател, който отговорно е приел като своя мисия учениците да усъвършенстват грамотността си и да изградят отношение към литературата. Завършил е с отличен успех в СУ „Климент Охридски“ бакалавърска степен в специалността „Българска филология", както и магистърска степен в специалността „Литературата – творческо писане“. Печелил е редица национални и международни литературни конкурси. Участвал е в научни конференции със свои интерпретации на литературни произведения. Доказал е ораторските си възможности в конкурс-рецитали и в състезания по реторика. Работи като учител по български език и литература в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ", както и като коректор-редактор в издателство „Просвета". Има добрия опит като проверител в образователен център „Литера". Удостояван е с награди за значими постижения на неговите ученици на национални и международни състезания, на конкурси и олимпиади. Възпитаниците му могат да се похвалят с успешното представяне на НВО и на ДЗИ. Мариян Кънчев има своя принос в съхранението и развитието на хуманитарното образование. Той вярва, че то ще пребъде с мотивирани учители, стремящи се към успешното представяне на учениците не само на изпитите, но и в живота след училище.

Преподаватели по математика

Галя Георгиева Галя Георгиева е млад и амбициозен преподавател. Завършила е две висши специалности: “Математика” и “Електротехника” в ТУ гр.София. Притежава докторска степен от 2012г. Университетски преподавател е в ТУ гр.София и учител в 129 СУ “Антим първи”. Понастоящем е директор на същото училище. Успешно е подготвяла ученици за 6., 7. и 12. клас за приемни изпити и НВО. Отличното им представяне е атестат за добрата й работа.
Бойка Бойка Антова е преподавател с дългогодишен педагогически стаж – 38 години. Завършила е специалност „Математика“ в ПУ „ Паисий Хилендарски“ през 1978 година и отттогава до 2017 година е преподавала на математически паралелки с разширено изучаване на математика. От 2015 година преподава математика в школа „Литера“. Участвала е многократно в комисиите за проверка на олимпиади и на изпитни работи от НВО за 7.клас. Педагогическият й опит е доказан чрез почти 100% реализация на нейните ученици след 12. клас, които са продължили своето образование в едни от най-престижните български университети като СУ, ТУ, УАСГ, УНСС и в чужбина. Нейната любов към математиката, отговорното й отношение към учителската мисия, както и богатият й професионален опит са гаранция за високите резултати на подготвяните от нея деца. Тя безспорно е учител, който е оставил в душите и съдбите на редица поколения незабравима следа, предопределяща специалното отношение към науката Математика.
Мария Мария Тодорска е отлична възпитаничка на школа „Литера“. След подготовката й за НВО 7.клас по БЕЛ и за ДЗИ по БЕЛ за 12. клас тя постигна максимални резултати. Резултатите й по математика също бяха абсолютно максимални - 100 точки на НВО след 7. клас и 100 точки на ДЗИ за 12.клас по математика (профилирана подготовка). Завършила е СМГ „Паисий Хилендарски" с отличен успех 6.00. Владее три чужди езика: английски език на ниво C1, немски език на ниво B2 и японски езикна ниво N5. Мария Тодорска следва специалност „Приложна математика“ във Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски". Изключителното й старание и прецизност са гаранция за успешната й работа с учениците и за високите резултати, които може да постигне с тях.
Йорданка Жилова Йорданка Жилова е млада, отговорна и отдадена преподавателка по математика. Огромната й любов към децата и интересът й към точните науки я повеждат по пътя на учителската професия. Завършва с отличие специалността „Обучение по математика в училище” във факултета по математика и информатика към ПУ „Паисий Хилендарски”. Оттогава се занимава с текуща подготовка на ученици, подготовка за олимпиади и за външно оценяване. В работата си цели учебният материал да е ясно обяснен и разбран, положените основи на знанията да са трайни, а резултатите да са отлични. Така печели обичта на децата и благодарността на родителите. На въпроса: „Като какъв учител се определяте?“ отговаря: „Стремя се да съм взискателна, но и усмихната. Обичам математическите предизвикателства и искам да покажа на моите ученици красотата на тази логическа наука. Смятам, че математическите знания трябва да добият по-голяма достъпност, а младите хора трябва да познават широкия диапазон на ежедневната им приложимост. Моята задача е да им предам умения за самостоятелно справяне, за да може математиката за тях да стане лесна и интересна.”
Даниел Веласкес Даниел Веласкес е отличен възпитаник на школа „Литера“, който в процеса на подготовката показваше старание, амбициозност и интелект. Завършил е СМГ „Паисий Хилендарски" с отличен успех 5.96. Участвал е и е печелил множество награди на състезания по математика: Софийски математически турнир - златен медал, 6. клас, 2016 г. Математически турнир "Черноризец Храбър" - сребърен медал, 7. клас, 2017 г.; Математически турнир "Черноризец Храбър" - бронзов медал, 8. клас, 2018 г. Математически турнир "Иван Салабашев" - сребърен медал, 8. клас, 2018 г. ХI Международен фестивал на младите математици - сребърен медал, 9. клас, 2019 г. Владее два чужди езика: английски език на ниво C1 и испански език. Следва специалност „Приложна математика“ във Факултет по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски". Като млад математически талант той ще предаде на децата своето спецално отношение към математиката и ще съумее да запали у тях любов към тази изключително важна за практиката наука. Постиженията му на математическите състезания са добър опит и основа, за да развие у децата необходимия състезателен дух и да провокира у тях аналитичното мислене.

Преподавател по биология

Татяна Бобева Татяна Бобева е завършила висшето си образование в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология и химия” през 1992г. с награда за отличен успех. От тогава преподава по биология и здравно образование в НПМГ „Академик Любомир Чакалов”, гр. София. В периода от 2006 до 2013г. е заемала длъжността Ръководител на методическото обединение по биология в НПМГ. Носител е на множество престижни отличия и награди за принос в образованието: отличие на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий" в направление „Откриване и развитие на млади таланти"; пластика и грамота „За принос към столичното образование"; почетно отличие - грамота „Неофит Рилски"; грамота за принос в обучението на ученици, спечелили медали на международни олимпиади, връчена от Президента на Република България. В НПМГ преподава на специализирани паралелки с профил Природоматематически: Биология, Химия и биология, Химия. Нейни ученици са лауреати на национални и международни олимпиади и продължават образованието си в престижни университети в страната и в чужбина. Работи по проекта – Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Преподавател по химия

Людмила Кирилова Людмила Кирилова е завършила висшата си специалност „Химия и химични технологии“ в СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 година. Учител е по химия и опазване на околната среда с повече от 30 години педагогически стаж, половината от които в Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л.Чакалов“, гр.София. Като учител в НПМГ има отлични резултати в подготовката на своите ученици, част от които заемат призови места на Международната олимпиада по химия и Международната Менделеевска олимпиада. Носител е на престижни награди: през 2009 г. е наградена от РУО за принос в столичното образование; два пъти е получавала награда на Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий" за постижения в откриването и подготовката на млади таланти в областта на химията - през 2010 и през 2018 година, а 2019 г. получава награда "Неофит Рилски". Автор е на учебници за средното образование, помагала за кандидат-студенти, а също и на учебниците за Профилирана подготовка по химия в 11. и 12. клас. Отговорното й отношение и изключителният й професионален опит са гаранция за високите резултата на нейните ученици при подготовката за медицинските университети.

Преподавател по физика

Жана Кюркчиева Жана Кюркчиева е завършила висшето си образование във Физически факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“, специалност физика. Преподава физика и астрономия в продължение на около 30 години, последните 16 от които в НПМГ „ Акад. Любомир Чакалов“, гр. София. Притежава втора професионално-квалификационна степен. май 2023 година беше отличена с пластика „Сова“ и грамота за принос към столичното образование. В последните години участва в ДЗИ и Националното състезание по природни науки и география „ Акад. Л. Чакалов“ като автор на варианти, оценител и супероценител. Нейните ученици печелят лауреатски звания и медали на национални и международни олимпиади и състезания.