Внасяне на първата такса за обучението на учениците през учебната 2022/2023 година

 

Започна предварителното записване за курсовете през следващата учебна 2022/23 година.

Можете да запазите място за Вашето дете. Това става като пишете на Вайбър номер 0898 61 82 74  или на имейл elm_yonova@abv.bg

При заявката трябва да посочите две имена на детето; училището, в което учи; класа за следващата учебна година и избраната от Вас група, съобразно графика на обучение в образователен център „Литера“. Трябва да посочите телефон за контакт с родител, на който да има вайбър, тъй като правим обща вайбър група на родителите за улесняване на комуникацията.

Условие за включването на ученикът/чката от 6. или 7.клас в рамките на груповото обучение е минимум 5,00 среден успех по съответния учебен предмет и изградени навици за отговорно и старателно изпълнение на домашните работи.

Ако имате желание, ще можете да запишете Вашето дете и на интензивния курс по БЕЛ и математика за ученици от 6.клас / бъдещи седмокласници /.

Плащането за първия модул на обучението е по банков път в седмиците от 26 април до 06 май 2022г., с което ще потвърдите окончателно включването в курсовете.

В този период се плаща и таксата за интензивните курсове.

 

Банковата сметка е:
„ЛИТЕРА ЕЛ ДИ” ЕООД
IBAN BG76 BGUS 9160 10040 28100
BIC BGUSBGSF
Българо Американска Кредитна Банка /БАКБ АД/, София

Платежното нареждане трябва да бъде попълнено по следния начин:
На позиция „НАРЕДИТЕЛ“ трябва да бъде изписано името на родителя.
На позиция „ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОДА“ трябва да бъдат изписано: две имена на детето, учебен предмет, клас, първи модул, учебна 2022-23г.

Тези данни трябва да са точно попълнени заради прецизността на счетоводната документация.
След внасянето на таксата родителят трябва своевременно да изпрати копие /снимка/ от платежното нареждане на Viber към телефон 0898618274 или на email elm_yonova@abv.bg, за да бъде улеснено отчитането на реалното записване на ученика.

Плащането за следващата учебна година е разсрочено на три вноски / за Химия и Биология е на четири вноски/.

 

Втората такса се плаща в края на ноември, а третата в края на февруари.

ГРАФИКЪТ НА ОБУЧЕНИЕТО Е СЛЕДНИЯТ:

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по БЕЛ и МАТЕМАТИКА

за ученици от 6.клас
/ бъдещи седмокласници / – 5 занятия по 4 учебни часа = 20 учебни часа.

Занятията ще започнат от 28 – 29 май 2022г. и ще продължат до 25 – 26 юни 2022г.

Интензивният курс по БЕЛ ще цели систематизиране на основните знания за езиковите норми, изучени до 6.клас, за да може учениците да осъществят по-плавен преход към подготовката в 7.клас. Съществена част ще бъде и изготвянето на преразкази, съобразени с изискванията от изпитния формат.

Интензивният курс по математика има за цел да систематизира материала по математика, изучен в 6. клас, и да запознае учениците с различни стратегии за решаване на тестови задачи и задачи по формата PISA, които са съществена част от НВО по математика след 7. клас.

Занятията за интензивния курс ще бъдат при следния график:

БЕЛ:

  1. събота /начало 28 май 2022г./ от 8,00 да 11,00 часа ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ
  2. неделя /начало 29 май 2022г./ от 15,30 до 18.30 часа ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ
  3. неделя /начало 29 май 2022г./от 8,00 до 11,00 часа ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
  4. смесен вариант /начало 29 май 2022г./- първото и второто занятие са ОНЛАЙН в неделя от 8,00 до 11,00, а третото, четвъртото и петото занятие са в събота от 12,00 до 15,00 часа ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Такса: 240 лв

МАТЕМАТИКА:
събота /начало 28 май 2022г./ от 15.30 до 18.30 часа
Такса: 240 лв

 

ЗАНЯТИЯ ПО БЕЛ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023година

Занятията за БЕЛ 6.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в събота /от 8.30 до 10.45 ч./

КРИСТИАНА ТОДОРОВА

в четвъртък /от 15.30 до 17.45 ч./
в петък /от 15.30 до 17.45 ч./
в събота /от 15.00 до 17.15 ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
270 лева за модул

Занятията за БЕЛ 7.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в събота /от 11.30 до 15.00 ч./
в събота /от 15.30 до 19.00 ч./
в неделя /от 11.30 до 15.00 ч./
в понеделник /от 15.30 до 19.00 ч./
във вторник /от 15.30 до 19.00 ч./

КРИСТИАНА ТОДОРОВА
в неделя ОНЛАЙН ФОРМА с четири присъствени изпита /от 9.00 до 12.30 ч./

132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици /44 часа за модул/
360 лева за модул

Занятията за БЕЛ 10.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в неделя /от 8.30 до 11.00 ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
360 лева за модул

Занятията за БЕЛ 12.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
в сряда /от 8.00 до 11.30 ч./
в неделя /от 15.30 до 19.00 ч./

132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици
/44 часа за модул/
390 лева за модул

 

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023година

Занятията за МАТЕМАТИКА 6.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в неделя /от 8.30 до 10.45 ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
270 лева за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 7.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в събота /от 8.00 до 11.00ч./
в събота /11.30 до 14.30ч./
в неделя /от 11.30 до 14.30ч./

в неделя /15.00 до 18.00ч./

132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици
/44 часа за модул/
330 лв. за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 10.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в събота /от 17.30 до 20.00ч./

90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
360 лв. за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 12.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
делнична група /графикът се определя след началото на учебната година/

120 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/40 часа за модул/
390 лв. за модул

 

ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023година

Занятията за ХИМИЯ за 11-12.клас
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА
делнични групи /графикът се определя след началото на учебната година/

180 учебни часа, разделени в четири модула по 9 седмици /45 часа за модул/
330 лв. за модул

Занятията за БИОЛОГИЯ за 11-12.клас
ТАТЯНА БОБЕВА
делнични групи /графикът се определя след началото на учебната година/

180 учебни часа, разделени в четири модула по 9 седмици /45 часа за модул/
330 лв. за модул