loader
headerImage

Курсове по български език и литература

с преподавател Елмира Йонова

Начало на занятията за учебната 2019/2020 година

Written By: elmira - Aug• 26•19

Занятията по БЕЛ за 7. клас започват на 14-17 септември 2019 година /съобразно групата/, а за 6. клас съответно на 14 и 20 септември 2019 година.
Занятията по Математика за 6. и 7.клас започват на 14 и 15 септември 2019 година /съобразно групата/.
Занятията по БЕЛ за 12. клас ще започнат на 11-15 септември 2019 година /съобразно групата/, а по Математика за 12. клас – на 14 септември 2019 година.

Започва записването за курс по български език и литература за ученици от 10. клас

Written By: elmira - Aug• 18•19

Преподавател – Елмира Йонова

Занятията са:

 • в четвъртък /от 15.30 до 19.10 ч./;
 • в петък /от 8.00 до 11.40 ч./;

120 учебни часа, разделени в три модула по 40 часа.
Един модул е осем седмици обучение по пет учебни часа на седмица.
300 лева за модул.

Курсът започва съответно на 07 и 08 ноември 2019 година и приключва на 07 и 08 май 2020 година.

Консултация за подаването на документите за първо класиране след НВО за 7. клас на 1 юли 2019г.

Written By: elmira - Jun• 22•19

Консултацията за подаването на документите за първо класиране след НВО за 7. клас ще бъде на 1 юли 2019г. /понеделник/ от 16:00 часа до 20:00 часа.

Начало на записванията за учебната 2019/2020 година

Written By: elmira - Jan• 16•19

От 19 април 2019 година започва записването за курсовете през следващата учебна 2019/20 година, което става с внасяне на първата от трите такси за обучението и уточняване на групата. Условие за включването на ученикът/чката от 6. или 7.клас в рамките на груповото обучение е минимум 4,50 среден успех по съответния учебен предмет и изградени навици за отговорно и старателно изпълнение на домашните работи.

Тогава, ако имате желание, ще можете да запишете Вашето дете и на интензивния курс по БЕЛ и Математика за ученици от 6.клас /бъдещи седмокласници/ – 5 занятия по 4 учебни часа = 20 учебни часа. Занятията ще започнат от 25 май 2019г. и ще продължат до 24 юни 2019г.

Курсът по БЕЛ ще цели систематизиране на основните знания за езиковите норми, изучени до 6.клас, за да може учениците да осъществят по-плавен преход към подготовката в 7.клас. Съществена част ще бъде и изготвянето на преразкази, съобразени с изискванията от изпитния формат.

Курсът по математика има за цел да систематизира материала по математика, изучен в 6. клас, и да запознае учениците с различни стратегии за решаване на тестови задачи и задачи по формата PISA, които са съществена част от НВО по математика след 7. клас.

Занятията ще бъдат при следния график:

 • БЕЛ:

  • неделя /начало 26 май/ първа група от 15,30 до 18.30 часа
  • понеделник /начало 27 май/ втора група от 8.30 до 11.30 часа
 • Математика:

  • събота /начало 25 май/ от 8.00 до 11.00 часа

Таксата за един курс е 150лв.

Начало на занятията за учебната 2018/2019 година

Written By: elmira - Sep• 03•18

Занятията по БЕЛ за 7. клас започват на 08-11.09.2018 година /съобразно групата/, а за 6. клас съответно на 15.09.2018 година.
Занятията по Математика за 6. и 7.клас започват на 15-16.09.2018 година /съобразно групата/.
Занятията по БЕЛ за 12. клас ще започнат на 12-16.09.2018 година /съобразно групата/, а по Математика за 12. клас – на 15.09.2018 година.

Консултацията за подаването на документите за първо класиране след НВО за 7. клас ще бъде на 10 юни

Written By: elmira - Jun• 04•18

Консултацията за подаването на документите за първо класиране след НВО за 7. клас ще бъде на 10 юни /неделя / от 17,30 часа до 20,30 часа.

Интензивен курс по български и математика за 6. клас в края на учебната 2017/2018 г.

Written By: elmira - Mar• 09•18

В края на учебната 2017/18г. ще бъде проведен интензивен курс по БЕЛ и Математика за ученици от 6.клас /бъдещи седмокласници/ – 5 занятия по 4 учебни часа = 20 учебни часа.

Занятията ще започнат от 28 май 2018г. и ще продължат до края на месец юни.

Курсът по БЕЛ ще цели систематизиране на основните знания за езиковите норми, изучени до 6.клас, за да може учениците да осъществят по-плавен преход към подготовката в 7.клас. Съществена част ще бъде и изготвянето на преразкази, съобразени с изискванията от изпитния формат.

Курсът по математика има за цел да систематизира материала по математика, изучен в 6. клас, и да запознае учениците с различни стратегии за решаване на тестови задачи и задачи по формата PISA, които са съществена част от НВО по математика след 7. клас.

Занятията ще бъдат при следния график:

 • БЕЛ:
  • понеделник първа група от 8.30 до 11.30 часа
  • понеделник втора група от 15.00 до 18.00 часа
 • Математика:
  • вторник първа група от 8.00 до 11.00 часа
  • неделя втора група от 16.00 до 19.00 часа

Таксата за един курс е 150лв.

Записването за курсовете за следващата 2018/2019 учебна година започва от 20.04.2018 г.

Written By: elmira - Feb• 18•18

От 20 април 2018 година започват записванията за курсовете през следващата учебна 2018/19 година.

Стартира курс по математика за 4. клас – подготовка за НВО и за прием в математически гимназии

Written By: Deyan Yosifov - Oct• 06•17

От 06.10.2017 г. стартира курс по математика за 4. клас – подготовка за НВО и за прием в математически гимназии.
Занятията през първия срок са в петък от 13:30 до 15:00 часа /по два учебни часа/.

Начало на занятията за учебната 2017/18 година

Written By: Deyan Yosifov - Jul• 26•17

Занятията по БЕЛ за 7. клас започват на 09-12.09.2017 година /съобразно групата/, а за 6. клас съответно на 17 и 21.09.2017 година.
Занятията по Математика за 6. и 7.клас започват на 16-17.09.2017 година /съобразно групата/.
Занятията с 12. клас ще започнат в седмицата след 15.09.2017 година при уточнена училищна програма.