Математика 6. клас

Курс по математика за ученици от 6. клас
Преподавател – Мария Тодорска
Курсът е предназначен за текуща подготовка на ученици от 6. клас и има за цел да ги подготви за предстоящото им в 7. клас Национално външно оценяване по математика
Курсът включва:

  • Систематизиране на материала по математика за 6. клас;
  • Разглеждане на различни стратегии за решаване на тестови задачи;
  • Решаване на задачи по формата PISA;
  • Задачи за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя;
  • Подробни рецензии и препоръки от преподавателя за подробряване на подготовката.

Групите са до 16 ученици.
Занятията са в неделя /от 8.30 до 10.45 ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 30 часа
300 лв. за модул /разсрочено плащане на три пъти/