loader
headerImage

Курсове по български език и литература

с преподавател Елмира Йонова

Внасяне на първата такса за обучението на учениците през учебната 2021/2022 година

Written By: elmira - 29• Jan• 2021

Започна предварителното записване за курсовете през следващата учебна 2021/22 година.

Можете да запазите място за Вашето дете. Това става като пишете на Вайбър номер 0898 61 82 74 или на имейл elm_yonova@abv.bg

При заявката трябва да посочите две имена на детето; училището, в което учи; класа за следващата учебна година и избраната от Вас група, съобразно графика на обучение в образователен център „Литера“. Трябва да посочите телефон за контакт с родител, на който да има вайбър, тъй като правим обща вайбър група на родителите за улесняване на комуникацията.

Условие за включването на ученикът/чката от 6. или 7.клас в рамките на груповото обучение е минимум 4,50 среден успех по съответния учебен предмет и изградени навици за отговорно и старателно изпълнение на домашните работи.

Ако имате желание, ще можете да запишете Вашето дете и на интензивния курс по БЕЛ и Математика за ученици от 6.клас / бъдещи седмокласници /.

Плащането за първия модул е по банков път в седмиците от 19 април до 05 май 2021г., с което ще потвърдите окончателно включването в курсовете.

Банковата сметка е:
„ЛИТЕРА ЕЛ ДИ” ЕООД
IBAN BG76 BGUS 9160 10040 28100
BIC BGUSBGSF
Българо Американска Кредитна Банка /БАКБ АД/, София

Платежното нареждане трябва да бъде попълнено по следния начин:
На позиция „НАРЕДИТЕЛ“ трябва да бъде изписано името на родителя.
На позиция „ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОДА“ трябва да бъдат изписано: две имена на детето, учебен предмет, клас, първи модул.

Тези данни трябва да са точно попълнени заради прецизността на счетоводната документация.
След внасянето на таксата родителят трябва своевременно да изпрати копие /снимка/ от платежното нареждане на Viber към телефон 0898618274 или на email elm_yonova@abv.bg, за да бъде улеснено отчитането на реалното записване на ученика.

Плащането за следващата учебна година е разсрочено на три вноски / за Химия и Биология е на четири вноски/.

Втората такса се плаща в края на ноември, а третата в края на февруари.

ГРАФИКЪТ НА ОБУЧЕНИЕТО Е СЛЕДНИЯТ:


ИНТЕНЗИВЕН КУРС по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за ученици от 6.клас
/ бъдещи седмокласници / – 5 занятия по 4 учебни часа = 20 учебни часа.

Занятията ще започнат от 29 – 30 май 2021г. и ще продължат до 26 -27 юни 2021г.

Интензивният курс по БЕЛ ще цели систематизиране на основните знания за езиковите норми, изучени до 6.клас, за да може учениците да осъществят по-плавен преход към подготовката в 7.клас. Съществена част ще бъде и изготвянето на преразкази, съобразени с изискванията от изпитния формат.

Интензивният курс по математика има за цел да систематизира материала по математика, изучен в 6. клас, и да запознае учениците с различни стратегии за решаване на тестови задачи и задачи по формата PISA, които са съществена част от НВО по математика след 7. клас.

Занятията за интензивния курс ще бъдат при следния график:

БЕЛ:
неделя /начало 30 май 2021г./ от 15,30 до 18.30 часа
Такса: 200 лв

МАТЕМАТИКА:
събота /начало 29 май 2021г./ от 15.30 до 18.30 часа
Такса: 200 лв


ЗАНЯТИЯ ПО БЕЛ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022година

Занятията за БЕЛ 6.клас
КРИСТИАНА ТОДОРОВА
• в петък /от 15.30 до 17.45 ч./
• в събота /от 15.00 до 17.15 ч./
ЕЛМИРА ЙОНОВА
• в събота /от 8.30 до 10.45 ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
240 лева за модул

Занятията за БЕЛ 7.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
• в събота /от 11.30 до 15.00 ч./
• в събота /от 15.30 до 19.00 ч./
• в неделя /от 11.30 до 15.00 ч./
• в понеделник /от 15.30 до 19.00 ч./
• във вторник /от 15.30 до 19.00 ч./
132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици
/44 часа за модул/
330 лева за модул

Занятията за БЕЛ 10.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
• в неделя /от 8.30 до 11.00 ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
330 лева за модул

Занятията за БЕЛ 12.клас
ЕЛМИРА ЙОНОВА
• в сряда /от 8.00 до 11.30 ч./
• в неделя /от 15.30 до 19.00 ч./
132 учебни часа, разделени в три модула по 11 седмици
/44 часа за модул/
360 лева за модул


ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022година

Занятията за МАТЕМАТИКА 6.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
• в неделя /от 12.30 до 14.45 ч./;
90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
240 лева за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 7.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
в събота /от 8.00 до 11.00ч./
в събота /11.30 до 14.30ч./
в неделя /от 8.00 до 11.00ч./
ВЕЛИЧКА ВЕЛКОВА
в неделя /15.30 до 18.30ч./
120 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/40 часа за модул/
300 лв. за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 10.клас
ВЕЛИЧКА ВЕЛКОВА
в събота /от 17.30 до 20.00ч./
90 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/30 часа за модул/
330 лв. за модул

Занятията за МАТЕМАТИКА за 12.клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
делнична група /графикът се определя след началото на учебната година/
120 учебни часа, разделени в три модула по 10 седмици
/40 часа за модул/
360 лв. за модул


ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022година

Занятията за ХИМИЯ за 11-12.клас
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА
делнични групи /графикът се определя след началото на учебната година/
180 учебни часа, разделени в четири модула по 9 седмици /45 часа за модул/
300 лв. за модул

Занятията за БИОЛОГИЯ за 11-12.клас
ТАТЯНА БОБЕВА
делнични групи /графикът се определя след началото на учебната година/
180 учебни часа, разделени в четири модула по 9 седмици /45 часа за модул/
300 лв. за модул

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *