loader
headerImage

Курсове по български език и литература

с преподавател Елмира Йонова

Начало на записванията за учебната 2019/2020 година

Written By: elmira - 16• Jan• 2019

От 19 април 2019 година започва записването за курсовете през следващата учебна 2019/20 година, което става с внасяне на първата от трите такси за обучението и уточняване на групата. Условие за включването на ученикът/чката от 6. или 7.клас в рамките на груповото обучение е минимум 4,50 среден успех по съответния учебен предмет и изградени навици за отговорно и старателно изпълнение на домашните работи.

Тогава, ако имате желание, ще можете да запишете Вашето дете и на интензивния курс по БЕЛ и Математика за ученици от 6.клас /бъдещи седмокласници/ – 5 занятия по 4 учебни часа = 20 учебни часа. Занятията ще започнат от 25 май 2019г. и ще продължат до 24 юни 2019г.

Курсът по БЕЛ ще цели систематизиране на основните знания за езиковите норми, изучени до 6.клас, за да може учениците да осъществят по-плавен преход към подготовката в 7.клас. Съществена част ще бъде и изготвянето на преразкази, съобразени с изискванията от изпитния формат.

Курсът по математика има за цел да систематизира материала по математика, изучен в 6. клас, и да запознае учениците с различни стратегии за решаване на тестови задачи и задачи по формата PISA, които са съществена част от НВО по математика след 7. клас.

Занятията ще бъдат при следния график:

  • БЕЛ:

    • неделя /начало 26 май/ първа група от 15,30 до 18.30 часа
    • понеделник /начало 27 май/ втора група от 8.30 до 11.30 часа
  • Математика:

    • събота /начало 25 май/ от 8.00 до 11.00 часа

Таксата за един курс е 150лв.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *