loader
headerImage

Курсове по български език и литература

с преподавател Елмира Йонова

За преподавателя

Written By: elmira

Елмира Йонова е преподавател с дългогодишен педагогически стаж /26 години/. Притежава две висши специалности – “Педагогика” и “Българска филология”; специализация в СУ ”Св. Климент Охридски” по “Организация и управление на образованието и съвременни дидактически и възпитателни технологии”, както и множество допълнителни квалификации. В детайли познава спиралата на обучението от начален, през прогимназиален до гимназиален курс и богатият й опит е давал през годините отлични резултати на олимпиади, рецитали, литературни конкурси, приемни изпити след 7. и след 12. клас. Интерпретативни съчинения, есета и стихотворения на нейни ученици са публикувани в различни ученически издания, сред които и в-к „Кандидат-гимназист”.
Елмира Йонова е обичан, уважаван учител и възпитател на красивото и доброто, който се стреми да остави трайна емоционална следа у своите ученици; да направи от тях хора, обичащи и разбиращи дълбочината на литературата, имащи лична интерпретаторска позиция, активни нейни съмишленици в учебния процес и най-вече – личности.
Благодарение на опита си и откликвайки на нуждите и интересите, тя създаде в НПМГ литературни курсове за подготовка на ученици от 6.,7. и 12.клас, а успехите на подготвяните в тях ученици са най-добрата атестация за професионализъм.
От учебната 2010/2011г. тя създаде образователен център „Литера”, в който освен курсове по български език и литература, се развиха курсове по математика, история, география, химия, биология, английски език и немски език. Основен критерий за преподавателите в тях е висок професионализъм и изключителна лична отговорност и ангажираност в отношенията с учениците.
Има опита и като проверяващ от експертните комисии на МОМН в олимпиади, конкурсни изпити и матура след 12 клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *