loader
headerImage

Курсове по български език и литература

с преподавател Елмира Йонова

Връзка “Родител-Учител”

Written By: elmira

Курсът започва с обща родителска среща, която се провежда на първото занятие.
След всеки от задължителните четири пробни изпити се провежда родителска среща с присъствието на учениците, на която родителите биват лично запознати с хода на учебния процес и с показаното ниво на техните деца. Връзката “родител-учител” е изключително съществена за мотивацията на учениците и тя непрекъснато се поддържа през цялата учебна година.
При отсъствието на ученик родителят предварителна известява учителя, а при липса на подобно известие, учителят своевременно се обажда на родителите.
Учениците след всяко занятие получават домашна работа за седмицата, която задължително е вписана в работната тетрадка. По този начин родителят винаги има възможността да контролира хода на обучителния процес, подпомагайки учителя най-вече чрез поддържането на добрата мотивация у ученика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *